УСТАВ НА САБ

166 KB

Правилник на Управителния съвет на САБ

51 KB

Правилник на Контролния съвет на САБ

2 MB

Завление за членство

80 KB

Анкетна карта

52 KB

Правилник за социално подпомагане на членовете на САБ

44 KB

Правилник за социално подпомагане на членовете на САБ – Заявление

150 KB

Правилник за ползване на творческите бази на САБ

141 KB

Наредба за реда и условията за духовно и материално стимулиране в САБ

3 MB

Статут на национална награда за архитектура на САБ „Архитектон“

197 KB

Политика на МСА за равенство между половете в архитектурата

134 KB

Стратегия на САБ за управление на имоти

266 KB

Европейския деонтологичен кодекс на ACE

423 KB

ИС САБ Правилник за работа 2024 приет УС

639 KB

Концепция сп. Архитектура 2024 приета УС

676 KB

Статут за национално участие на Република България във Венецианското биенале за архитектура

437 KB