Църква Света Неделя
арх. И.Васильов, арх. Д.ЦоловСофия1933
  • Зала No1 в сградата на САБ

    Съюзът на архитектите в България обявява явен открит конкурс за ИДЕЯ (концепция) за художествено-пространствено оформление на зала №1, в сградата на САБ – Централния Дом на Архитекта, ул. Кракра №11.  Сградата е построена през 1897 г. от генерал Никола Иванов, като първоначално е била едноетажна. През 1907 г. е купена от д-р Иван Карамихайлов, който я надстроява и…

    Виж повече: Зала No1 в сградата на САБ