08.11.2018

Покана и проект на дневен ред за заседание на УС на САБ

Съветът ще се проведе на 20.11.2018 г.

08.11.2018

Световното наследство: Опазване чрез развитие

Лекция на проф. д.н. арх. Тодор Кръстев

08.11.2018

ГИС конференция „20 години проектираме света заедно“

На 14 ноември 2018 г. България ще бъде част от повече от 60 държави...

05.11.2018

Световeн ден на урбанизма - 8 ноември и честване на 110 годишнината от рождението на проф. арх. Любен Тонев

на проф. арх. Любен Тонев в рамките на инициативата "Памет за учителите"

04.11.2018

На 01.11.2018 г. започна изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0026-C01

Основната цел на проекта е обособяване на социално предприятие в рамките на компанията и създаване на 6 нови устойчиви работни места за безработни лица.

04.11.2018

Програма "Навън" на Столична Община

Покана за идеи за пространството на бившия Мавзолей

САБ - Съюз на архитектите в България

САБ е продължител на творческите традиции и приемник на Българското техническо дружество (основано през 1885 г.) и правоприемник на Българското инженерно-архитектно дружество (основано 1893 г.), на Дружеството на българските архитекти (основано 1926г.), на Съюза на българските инженери и архитекти (основан 1937г.) и на Научно-техническия съюз (за периода от основаването му 1949 до 1965г.) - по отношение дейността на Дружество “Архитектура”.

САБ представлява своите членове и защитава техните творческо-професионални интереси пред държавни, общински и международни институции, юридически и физически лица.

САБ е член на Международния съюз на архитектите (UIA).

 

Прочети повече