XXXV Oбщо събрание на САБ

Управителният съвет на Съюза на архитектите в България, свиква Тридесет и пето редовно общо събрание на Съюза на архитектите в България, на 13.04.2024 г. в 10.00 часа в зала 2, Централен дом на архитекта (ЦДА), София, ул. „Кракра“ No 11. Материали по дневния ред са прикачени.