20 архитектурни проекта срещу изменението на климата

В продължение на много години Съветът на архитектите на Европа призовава институциите в ЕС и държавите-членки да бъдат наясно с въздействието на строителния сектор върху околната среда и насърчава развитието на икономическите, социалните и екологични ценности в архитектурата.

Настоящата брошура включва 20 проекта, забележителни със своите отговорни и иновативни решения. Те показват, че са възможни нови пътища, основани на откритост, креативност и не на последно място визуална естетика. Демонстрират, че холистичният архитектурен подход може да генерира и интегрира фундаментално различни подходи и опции при проектирането на сгради и градски проекти.

ace_20-projects-against-climate-change_a5_horiz_2018_web

5 MB