90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ИВАН ТАТАРОВ И ПРОФ. СТЕФАН СТЕФАНОВ

Дружество на САБ-УАСГ организира честване на 90 години от рождението на проф. арх. Иван Татаров (1926-1998) и на проф. арх. Стефан Стефанов (1926-1996).
място: Централен Дом на Архитектите, ул. "Кракра" №11
дата: 17 ноември - четвъртък
час: 17:30