КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА БНК НА ИКОМОС. ПРОУЧВАНИЯ ПО НЕСЕБЪРСКИТЕ ЦЪРКВИ

Конференция, посветена на 50-годишнината от учредяването на БНК на ИКОМОС

5 ноември 2016, Дом на архитекта (ул. „Кракра“ 11, София)

9.30

Откриване

9.45-10.30

проф. д-р арх. Тодор Кръстев

Изследователската дейност на БНК на ИКОМОС

10.30-11.00

арх. Боян Кузупов

Църквата „Св. Стефан“ в Несебър

11.00-11.30

д-р арх. Доника Георгиева

Поверително от Йоан Кръстител

11.30-12.00

Атанас Пападакис, доц. Стефан Белишки

Проучване на стенописите в църква „Св. Йоан Кръстител“, Несебър

12.00-12.30

д-р арх. Тодор Михайлов, арх. Емилия Кълева

Църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ в старинен град Несебър – исторически преглед и проучване

12.30-13.30

Обедна почивка

13.30-14.00

д-р арх. Тодор Михайлов, арх. Емилия Кълева

Църквата „Св. Параскева“ в старинен град Несебър – исторически преглед и проучване

14.00-14.30

доц. д-р арх. Елена Малджиева, арх. Иван Халев

Архитектурно проучване на църквата „Св. Йоан Алитургетос“

14.30-15.00

доц. Стефан Белишки

Проучване на стенописите в църква „Св. Йоан Алитургетос“, Несебър

15.00-15.30

д-р Станислав Станев

Месемврийските църкви в проучванията на архитект Пётр П. Покрышкин

15.30

Закриване