Становище от д-р арх. В. Едрева за Конкурса за възстановяване на Войнишкия мемориал пред НДК и излъчената първа награда

Становище за Конкурса за възстановяване на Войннишния мемориал пред НДК и излъчената първа награда

819 KB