Становище на д-р арх. В. Едрева по внесените изменения от Министерството на културата в закона за културното наследство и предложения за промени чрез Съюза на архитектите в България

Становище по внесените изменения от МК в закона за културното наследство и предложения за промени чрез Съюза на архитектите в България

295 KB