Представяне,защита и оценяване на дипломните проекти към курс за опазване на НКЦ към НИНКН – България и екол де Шайо – Париж

13
юничетвъртък09:00

Край на събитието

15юни
събота20:00
Зала 2