ИКОМОС – Аспекти на връзката между архитекта и художник-реставратора в полидисциплинарната система на опазване на недвижимото културно наследство

15
юнисъбота11:00
Зала 1