Протокол с резултати от анонимен конкурс за ремонт за зала 1, ЦДА САБ

Моля, наградените участници да изпратят кодове за отключване на самоличността на екипите на secretary@bularch.org.

Предоставянето на код за отключване на останалите проекти е пожелателно.

Среща с журито за обсъждане на проектите ще се състои на 17 май, 14ч. в сградата на САБ. Поканени са всички участници.

Протокол

7 MB