Световен ден на географските информационни системи

Имаме удоволствието да отправим покана за участие в семинар на тема интеграция на принципите на Зелената сделка.