Архитектурен конкурс за Обемно градоустройствено решение и архитектурна концепция за комплекс със смесено предназначение на терен на САБ в Бургас

Съюзът на архитектите в България обявява коригираната и окончателна конкурсна програма за архитектурен конкурс за Обемно градоустройствено решение и архитектурна концепция за комплекс със смесено предназначение на терен на САБ в Бургас.

Конкурсна програма

591 KB