Архитектурен конкурс за Обемно градоустройствено решение и архитектурна концепция за комплекс със смесено предназначение на терен на САБ в Бургас

Съюзът на архитектите в България обявява архитектурен конкурс за Обемно градоустройствено решение и архитектурна концепция за комплекс със смесено предназначение на терен на САБ в Бургас.

Конкурсна програма

595 KB

Техническо задание

549 KB

Жури

403 KB

Изходни данни

20 MB

САБ възлага цялата организация по предаване, анонимизиране и подготовка на проекти на архитектурния конкурс да бъде изпълнена от Оптимистас, като външна организация с цел да се гарантира, честното, открито, прозрачно и анонимно провеждане на конкурса.

На 01.07.2024г. ще се активира платформата за предварителна регистрация.