Зала No1 в сградата на САБ

На 17.05.2024 г., журито на анонимния конкурс за ремонт на зала 1 в ЦДА на САБ, се запозна с авторите на проектите, на които бяха присъдени двете втори награди. Както вече знаете от публикувания протокол от журирането, първа награда не се дава.

Участници в екип №11235, спечелил втора награда. са арх. Стефан Димитров, арх. Руслан Селенов, канд. арх. Ива Денкова и канд. арх. Виктория Георгиева.

Участници в конкурентния екип- №27587 са арх. Даниела Генова и арх. Симона Гергова.

Проектите са с един глас разлика и журито взе решение да се доработят според получените забележки, като екипите оформят окрупнени цени за евентуалната реализация на своя проект.

Изборът на участниците в Общото събрание на САБ е екип №10523. Екипът е класиран и на трето място от журито и включва арх. Чавдара Николова, арх. Константин Димов, арх. Габриела Иванова и арх. Невена Вълчева.

пано 1 -10523

44 MB

пано 2-10523

45 MB