Зала No1 в сградата на САБ

Съгласно срещата от 17.05.2024г. с журито на анонимния конкурс за ремонт на зала 1 в ЦДА на САБ, беше договорено двата екипа класирани на второ място да доработят проектите според получените забележки, като се оформят окрупнени цени за евентуалната реализация.

На 18.06.2024, 14ч. в заседателната зала на САБ ще се проведе последна среща с журито на конкурса и екипите, където ще се обсъдят доработените проекти.

На 20.06.2024г. в сайта на САБ ще се обявят окончателните резултати.

Поканени са всички останали участници.