Откриване изложба – живопис на арх. Асен Костакиев

10
майпетък19:00
Зала 2