ИКОМОС – „Интерпретация на образа на Св. Франциск Салски в църковния витраж в Женева 19-20 в.“ – лектор Юлиян Райчев

29
юнисъбота11:00
Зала 1