ИКОМОС – Непознатият процес – изготвяне на проект за реставрация на художествените ценности в църкви – НКЦ; църква „Св. Архангел Михаил“, кв. Сеславци

8
юнисъбота11:00
Зала 1