Ролята на конкурсите за архитектурни проекти за устойчиво опазване и възстановяване на наследството

Семинара „Ролята на конкурсите за архитектурни проекти (КАР) за устойчиво опазване и възстановяване на наследството“ ще се проведе онлайн на 28 юни от 13.00 до 15.15 ч. централноевропейско време.

Използването на конкурсите е много ефективен начин за събиране на значителен брой иновативни, устойчиви и етични решения, основани на широкото участие на засегнатите граждани и заинтересовани страни. Те водят до принос от много различни архитекти, които дават различни гледни точки за ситуацията, което допринася за по-доброто разбиране на ценностите, заложени в местната общност.

Въз основа на международния обмен на експерти семинарът ще проучи потенциала на висококачествените архитектурни конкурси за проектиране (АПК) като инструмент за постигане на устойчиво опазване и възстановяване на наследството в контекста на Украйна.

Събитието се организира от проекта UREHERIT в сътрудничество със Съвета на архитектите на Европа и проекта ARCH-E.

Повече информация можете да намерите тук: https://arch-e.eu/news-and-events/ureheritadcworkshop/12

За да се регистрирате, моля, свържете се с Корнелия Хамершлаг (cornelia.hammerschlag@arching.at).

Получено на официалния имейл адрес на Съюз на архитектите в България.