Покана за подаване на идейни предложения за визуалното представяне на България на международното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на Република България в Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, региона Кансай, Япония в периода 13 април 2025 г. – 13 октомври 2025 г.

Експо 2025 се очаква да посрещне над 28 милиона посетители – 90% от тях ще са японски граждани, от които около 1,5 милиона учащи се, а останалите 10% посетители ще са от други страни. България се надява да посрещне значителна част от тях в собствения си павилион. Павилионът ще бъде достъпен за посетители 12 часа на ден, 7 дни в седмицата, 6 месеца (27 седмици).

Темата на Експо 2025 е Future Society for Our Lives, а подтемата за сектора, в който е позициониран павилионът на България е Saving Lives.

Останалите подтеми за България са:

  • Good Health and Well-being;
  • Clean water and Sanitation;
  • Affordable and Clean Energy;
  • Decent Work and Economic Growth;
  • Industry, Innovation and Infrastructure;
  • Responsible Consumption and Production.

Допустими кандидати са физически и/или юридически лица, самостоятелно или като екип, с опит в проектирането на вътрешни и външни пространства. Може да се кандидатства само с един проект, като едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Необходимо е кандидатите да притежават проектантска правоспособност, професионална квалификация, позиция и познания по архитектура, дизайн, сценография, продуцентска дейност, художествено оформление, история, култура, аудио-визуално техники.Всяко лице, което участва, има право да представи само един проект, изготвен на български език.

Краен срок за подаване на предложение е 02.07.2024 г.

Предложенията ще бъдат разгледани от компетентно жури, като наградният фонд е в размер на 45 000 лева.

Бюджетът за реализация на концепцията за вътрешното и външно оформление на българския павилион в Япония (цена на материали, изграждане, поддръжка и демонтаж) се предвижда да е около 500 000 лева – като в тази сума не са включени транспорт на оборудване, мостри, експонати и рекламни материали. вкл. мита, такси и застраховки; рекламно-информационни материали.

Информацията е предоставена от сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.