Работна програма на МСА- „Архитектура и деца“ Тунис 2024

В периода от 23 до 25 май 2024 г. се състоя семинар и среща на работната програма на МСА „Архитектура и деца“ в Тунис. Организатор беше работната програма на Тунис за архитектура и деца, с домакин Орденът на архитектите на Тунис и съдействието на Асоциацията за опазване на Медината на Тунис и Националното училище по архитектура и градоустройство.

I. Международен семинар „Град приятел на децата“

Семинарът се проведе на 23.05.2024 г. в Националното училище по архитектура и градоустройство. Участваха специалисти в архитектурното образование, политици, учители, архитекти и жители на града. Основните теми бяха:

  1. Безопасен град срещу град, подходящ за деца – акцент върху безопасността и достъпността за децата, без това да налага ограничения в развитието им.
  2. Образование чрез изградената среда – подкрепя активното взаимодействие на децата с града и изграждането на тяхно лично отношение и ангажираност. Аз презентирах „Градски изследователи – 10 архитектурни загадки за деца“ – поредица от илюстровани книжки с маршрути за деца, които използват града като образователен инструмент.
  3. Град на детето, град за детето – стратегии за включване на децата в разработването на градската среда.

Форматът на събитието беше хибриден, което доведе до технически проблеми. Въпреки това, семинарът насърчи обмена на добри практики за по-добра и устойчива градска среда за децата.

II. Заседание на работната група на МСА – „Архитектура и Деца“

Срещата се проведе на 24 и 25 май 2024 г. в централата на Асоциацията за опазване на Медината на Тунис. Присъстваха 14 представители от различни държави.

Бяха обсъдени основните проекти на работната група за периода 2024-2026 г.:

  1. МСА ХАРТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ИЗГРАДЕНА СРЕДА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ – обновяване и популяризиране на хартата.
  2. UIA Golden Cubes Awards 2026 – актуализиране на насоките и подготовка на обучително видео.
  3. BEE Snapshot – въпросник за състоянието на Образованието чрез изградена среда в различните държави.
  4. Уебинари и срещи – ясни правила за организацията на събитията и определяне на бъдещи теми. През ноември 2024 г. ще се проведе МСА Форум в Куала Лумпур, включващ семинар и среща на работната програма.

III. Заключение и препоръки

Международният семинар и работна среща в Тунис предоставиха ценна платформа за обмяна на опит и добри практики, свързани с подобряването на градската среда за децата. Представени бяха различни подходи и инициативи, които могат да бъдат приложени и адаптирани към българския контекст. За подобряване на образованието чрез изградената среда в българските училища е необходимо разработване и внедряване на архитектурни програми в сътрудничество с университети, архитекти и учители. Включването на децата в градското планиране и вземането на решения трябва да се осигури чрез създаване на подходящи механизми. Приложението на МСА, Хартата за образование чрез изградената среда, трябва активно да се популяризира сред правителствата, професионалните организации и училищата в България.

арх. Магдалина Ръжева,

представител на САБ в Работната програма на МСА Архитектура & Деца