Избор на изпълнители за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас във връзка с процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I по 30 обособени позиции.

Краен срок: 12.08.24 23:59

Възложител: ОБЩИНА БУРГАС

Регион: Бургас

Кратко описание:

Избор на изпълнители за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас във връзка с процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд Етап I за сгради административни адреси както следва: Обособена позиция №1: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 4 (бл. 404) Обособена позиция №2: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 5 (бл. 405) Обособена позиция №3: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 6 (бл. 406) Обособена позиция №4: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 8 (бл. 408) Обособена позиция №5: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 11 (бл. 411) Обособена позиция №6: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 12 (бл. 412) Обособена позиция №7: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 13 (бл. 413) Обособена позиция №8: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 14, вх. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 (бл. 414) Обособена позиция №9: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 17 (бл. 417) Обособена позиция №10: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 20, вх. А и Б (бл. 420) Обособена позиция №11: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 29 (бл. 429) Обособена позиция №12: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 30 (бл. 430) Обособена позиция №13: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 75 (бл. 475) Обособена позиция №14: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 78 (бл. 478) Обособена позиция №15: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 81, вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 (бл. 481) Обособена позиция №16: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 86 (бл. 486) Обособена позиция №17: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 87 (бл. 487) Обособена позиция №18: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 91 (бл. 491) Обособена позиция №19: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 96 (бл. 496) Обособена позиция №20: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 100 Обособена позиция №21: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 103 Обособена позиция №22: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 113 Обособена позиция №23: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл. 18 Обособена позиция №24: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл. 23 вх.1, 2, 3 и 4 Обособена позиция №25: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл. 28 А Обособена позиция №26: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл. 35 вх.1, 2, 3, 4, 5 и 6 Обособена позиция №27: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл. 44 Обособена позиция №28: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл. 66 Обособена позиция №29: гр. Бургас, ж.к. Славейков бл. 10 Обособена позиция №30: гр. Бургас, ж.к. Лазур бл. 79 В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности, които се отнасят до всички 30 многофамилни жилищни сгради, разделени в обособените позиции: – Проектиране – изготвяне на технически инвестиционен проект, съгласно задание за проектиране; – Строителство изпълнение на предвидените в инвестиционния проект строително- монтажни работи (СМР); – Авторски надзор упражняване на авторски надзор по Закона за устройство на територията по време на изпълнение на строително монтажните работи. Подробна информация се съдържа в Документацията за обществената поръчка, Техническите условия и спецификации и Проектната документация.

Линк към източника https://app.eop.bg/today/398715