Ръководство

РЪКОВОДСТВО
Председател на УС на САБ арх. Георги Бакалов
тел. 943 82 79
Главен секретар арх. Ваня Фурнаджиева
тел. 943 82 73
Зам.председател на САБ
Международна дейност, Нормативна уредба,
Авторско право, САБ и КАБ Конкурси и сп. "Архитектура"
арх. Светлозара Шаханова
тел. 943 83 51
Зам.председател на САБ
Информационна дейност, Образование и квалификация, Връзки с местната власт
арх. Илко Николов

 

 
СЛУЖИТЕЛИ
Секретар Елена Трифонова
тел. 943 83 21
Информация, Деловодство,
Личен състав,
Ползване на залите в ЦДА (ул. Кракра 11)
Николай Лещаров
тел. 943 83 55
Библиотека Юлияна Глушкова
тел. 943 83 13
Счетоводител

Снежинка Ангелова
тел. 02/943 82 69

Касиер и Творчески бази

Снежана Илиева
тел. 02/943 83 17

   
* На снимката: арх. Г. Бакалов (отпред) и арх. Илко Николов в заден план.

 

Сподели