Ръководство

РЪКОВОДСТВО
Председател на УС на САБ арх. Тодор Булев
тел. 943 83 21
   

Зам.председател на УС на САБ

арх. Хубена Салджиева

 

 
СЛУЖИТЕЛИ
Главен секретар  
арх. Ваня Фурнаджиева 
тел. 02/943 82 73
Изпълнителен секретар Сияна Митрова
тел. 02/943 83 21
   
Технически организатор
арх. Евгения Кукушева
тел. 02/943 83 51
Деловодител
Пламен Петров
тел. 02/943 83 55
Библиотека Юлияна Глушкова
тел. 02/943 83 13
Счетоводител
Снежинка Ангелова
тел. 02/943 82 69

Касиер и Творчески бази

Снежана Илиева
тел. 02/943 83 17

Домакин

Петрана Будинова
тел. 02/943 83 20
 

  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА С А Б мандат 2019-2023

проф.д-р арх.ТОДОР БУЛЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 
арх.ВЕСЕЛИН СЕРКЕДЖИЕВ
арх.ЕМИЛ ДЕЧЕВ / ПЛЕВЕН/
арх.ИСТЕЛИАННА АТАНАСОВА 
арх.ЛИДИЯ ЛАЗАРОВА
арх.МАЙЯ БУЖАШКА
арх.ПАВЕЛ ПОПОВ
арх.ПЕТЪР СТАТЕВ /БУРГАС/
арх.ПЕТЪР СТРЯСКОВ
д-р арх.ПЛАМЕН ГЕНОВ
арх.ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ /ШУМЕН/
арх.СТОЯНА ЧАВДАРОВА /КЮСТЕНДИЛ/
арх.ОРЛИН НЕДЕЛЧЕВ / РУСЕ/
арх.ХУБЕНА САЛДЖИЕВА / ПЛОВДИВ/ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА С А Б мандат 2019-2023

арх.НИКОЛАЙ ТОНЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
арх.АЛЕКО ХРИСТОВ
арх.ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ
д-р урб.арх.ЖАНА СТОЙЧЕВА
арх.ТОДОР ЛИЧЕВ

 

Ползване на залите в ЦДА (ул. Кракра 11)
тел. 02/943 82 73

За връзка с УС и КС: тел. 02/943 83 21; ел. поща: sab@bularch.org 

Сподели