Изработване на инвестиционни проекти за обекти, находящи се на територията на Община Видин, по обособени позиции

Краен срок: 29.07.24 23:59

Възложител: ОБЩИНА ВИДИН

Регион: Видин

Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на услуги за изготвяне на инвестиционни проекти съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обекти, находящи се на територията на Община Видин, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 Изработване на инвестиционен проект за Консервация и реставрация, укрепителни и ремонтни работи на Средновековна крепост Баба Вида , гр. Видин Обособена позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект за Консервация, реставрация, укрепителни и ремонтни работи на Административна сграда /бивша Българска земеделска и кооперативна банка/, гр. Видин Обособена позиция № 3 Изготвяне на инвестиционен проект за обект Реконструкция на футболен терен, реконструкция на лекоатлетическа писта и реконструкция/изграждане на трибуни на стадион Георги Бенковски , гр. Видин Обособена позиция № 4: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Ремонт на спортна зала Фестивална Обособена позиция № 5: Изготвяне на инвестиционен проект за благоустрояване на ж.к. Бонония , гр. Видин Обособена позиция № 6: Изготвяне на инвестиционен проект за благоустрояване на ж.к. Бонония 2 , гр. Видин Пълната информация относно обхвата, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по всяка обособена позиция са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, Част 2 от Документация за участие.

Линк към източника https://app.eop.bg/today/402575