Изготвяне на технически проект за строителство на Корпус 2 в Депо Обеля

Краен срок: 08.08.24 23:59

Възложител: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

Регион: София (столица)

Кратко описание:

Обществената поръчка е за услуга, включваща изготвяне на технически проект за строителство на Корпус 2 в Депо ,,Обеля , на база техническо задание на Възложителя и извършено предварително проучване относно необходими дейности по демонтиране, по следните части на проекта: Архитектура, Конструкции, Железен път, Системи и оборудване в гаражно хале, ВиК, Електроснабдяване, Телекомуникации, Вертикална планировка.

Линк към източника https://app.eop.bg/today/401740