Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане на Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни) В УПИ I-942, М-СТ ЧЕРНА ГОРА (БИВША МЕСТНОСТ КАРА БАИР), ЗЕМЛИЩЕ НА Ж.Р. МЕДЕН РУДНИК, ГР. БУРГАС /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.8.942 ПО КККР НА ГР.БУРГАС/

Краен срок: 30.07.24 23:59

Възложител: ОБЩИНА БУРГАС

Регион: Бургас

Кратко описание:

Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане на Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни ) В УПИ I-942, М-СТ ЧЕРНА ГОРА (БИВША МЕСТНОСТ КАРА БАИР ), ЗЕМЛИЩЕ НА Ж.Р. МЕДЕН РУДНИК , ГР. БУРГАС /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.8.942 ПО КККР НА ГР.БУРГАС/

Линк към източника https://app.eop.bg/today/387659