XXXIV ОС на САБ (2023)

 

Предложения за решения и решения

Предложения за решения и решения

 

Съобщение

Новоизбрани Председател, УС и КС на САБ

 

XXXIV Общо събрание на САБ

Покана

 

Кандидатури за Председател на УС на САБ 

Списък кандидатури

Подадени програми

(по азбучен ред на фамилните имена)

 

арх. Иван Аврамов

Автобиография и Програма за управление на САБ

 

д-р арх. Пламен Генов

Кратка професионална характеристика и заявление

Проект за Програма за Председател на УС на САБ

Правно становище относно кандидатурата на д-р арх. Пламен Генов

 

арх. Илиян Николов

Програма за управление на САБ и Кратка професионална биография

 

НАСРОЧВАНЕ

Насрочване

ПРОГРАМА 

Програма-сценарий 

Регламент

 

РАБОТНИ ОРГАНИ

Работни органи

 

ДОКЛАД

НА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  УС

ПРОФ. Д-Р АРХ. ТОДОР  БУЛЕВ

ЗА  ХХХІV  ОС  НА  САБ

13 – 14 МАЙ 2023 Г.

1. Доклад

2. Приложения

3. Доклад на арх. Истелианна Атанасова

 

ОТЧЕТ на КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ на САБ

за  периода 2019 – 2023 година

пред XXXIV ОС на САБ  ■  13-14 май 2023 г.

Отчет 

 

 

 

 

Сподели