XXXI Общо събрание на САБ

18.08.2020

“Българската архитектура 2010 - 2020 г.” - студия на проф. д-р арх. Тодор Булев

НЯКОИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА
В периода 2010-2020 година - студия на арх. Хубена Салджиева

“Българската архитектура 2010 - 2020 г. Смолян” и Доклад на Дружество на САБ-Смолян - студия на арх. Мариана Перфанова

“Българската архитектура 2010 - 2020 г. Бургас” - доклад на арх. Владимир Милков

“Българската архитектура 2010 - 2020 г. Бургас” - доклад на арх. Росица Златанова

“Българската архитектура 2010 - 2020 г. Стара Загора” - доклад на арх. Велимир Георгиев

 

Доклад на Централното ръководство на САБ - информация от проф. д-р арх. Тодор Булев

Доклад на Обединение “Сдружени софийски архитекти” - информация от арх.Лидия Лазарова

Доклад на Дружество на САБ при УАСГ - информация от арх. Николай Тонев

Доклад на Дружество на САБ-Стара Загора - информация от арх. Велимир Георгиев

Доклад на Дружество на САБ-Силистра - информация от арх. М. Габрашкова

Доклад на Дружество на САБ-Русе - информация от арх. Златина Йорданова

Доклад на Дружество на САБ-Пловдив - информация от арх. Илко Николов

Доклад на Дружество на САБ-Плевен - информация от арх. Емил Дечев Част 1 и Част 2

Доклад на Дружество на САБ-Кюстендил - информация от арх. Стояна Чавдарова

Доклад на Дружество на САБ-Враца - информация от арх. Калина Мерудийска

Доклад на Дружество на САБ-Варна - информация от арх. Димитър Стефанов

Доклад на Дружество на САБ-Бургас - информация от арх. Петър Статев

Доклад на Дружество на САБ-Пазарджик - информация от арх. Георги Сарамбелиев

Открито писмо на Дружество на САБ-Пазарджик до Общинските съветници от архитектурната колегия

Последни новини и събития

14.09.2020

Дни на архитектурата - София 2020

16 - 26 септември 2020 г.

11.09.2020

Световен ден на архитектурата

Обръщение на Председателя на УС на САБ

08.09.2020

Бюлетин 8/2020

Вижте новини от света на архитектурата