Решения на УС на САБ от 28 февруари 2017

28.02.2017

По определения за заседанието на УС на САБ на 28.02.2017 г. дневен ред,бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

  1. 1. Приемане на отчет по  изпълнение  бюджета на САБ  за  2016 г.

 

1.1. УС приема отчета по изпълнение бюджета на САБ за 2016 год.

 

2. Приемане на годишен отчет на дружество АСА-ЕООД. за 2016 г. за вписване в Търговския регистър.

 

2.1. УС приема годишен отчет на дружество АСА-ЕООД за 2016 год.и възлага на арх.Ваня Фурнаджиева-Управител да го обяви  за вписване в Търговския регистър

 

3.  Предварителен рамков бюджет на САБ за 2017 г.

 

3.1. УС приема предварителен рамков бюджет на САБ за 2017 год.

 

4.  Програма за основните събития на САБ за 2017 г.

 

4.1.УС приема  програмата за основните събития на Съюз на архитектите в България за 2017 год.

5. Информация за предвидените от УС – заседание на ФАЧР, Балканска конференция и церемония по връчването на награда „Архитектон“ и преглед Международна дейност.

 

5.1.УС прие информацията за причините, заседание на ФАЧР и Балканска конференция да не се състоят и реши писмено да се съобщи на поканените страни за това.

5.2. УС реши да се излъчат официални представители от САБ за конгреса на МСА в Сеул 2017 г. и гласува 2000 лева фонд за целеви нужди. За представител на Генералната асамблея беше избрана арх.Истелианна Атанасова. За останалите двама делегати ще се вземе допълнително решение.

5.3.УС прие за международната дейност да се активизира работата в посока единодействие с КАБ.

6.Разни

.

6.1.Визия за София

6.1.1.УС реши становищата за „Визия на София“, освен да се изпратят до Столична община,  да се публикуват и в бюлетин „Български архитект“.

6.2. Конкурс Боровец

6.2.1.УС реши в повторно писмо до Община Самоков, МРРБ,МОСВ  и Министерство на туризма, при изработването на заданието за конкурса да се поиска включване и на експерти, членове на съюза.В противен случай САБ ще оттегли подкрепата си .

6.3.арх.Илко Николов за Пловдивския брой на сп.Архитектура

6.3.1.УС реши: За тематичните броеве на списанието, при определяне на съдържанието, водеща да бъде ролята на местните дружества. Пловдивският брой да е двоен – бр.2 и бр.3 в една книжка и да излезе  м.юни.

 

6.4. Информация за нови членове

6.4.1.УС прие информация за новоприети членове на САБ.

 

Дружество 22

1.арх.Николай Баровски

2.арх.Васил Василев

3.арх.Ставри Ставрев

4.арх.Мария Горанова

5.арх.Николай Колев

6.арх.Божидар Вучев

7.арх.Антон Рангелов

8.арх.Борис Ботев

9.арх.Мирослав Гюнелиев

10.арх.Григори Трифонов

11.арх.Надежда Пенчева

12.арх.Надя Митева-Трайкова

13.арх.Дарина Славова

14.арх.Росица Петрова

15.арх.Георги Бачев

16.арх.Теодора Велкова

17.арх.Симона Гергова

18.арх.Ваня Манева

19.арх.Янко Йончев

Дружество Архитектурно наследство

1.арх.София Лостова

ССА

СПА № 17

1.арх.Радина Пеева

2.арх.Пламена Коева

СПА №20

1.арх.Момчил Минчев

2.арх.Георги Виячев

ПРОНО

1.арх.Светлана Стоянова

2.арх.Драгостина Иванова

Дружество Варна

1.арх.Цвета Жекова

2.арх.Иван Жулев

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ:/п/

/Елена Трифонова/                                                 /АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ/

 

СЪГЛАСУВАЛ,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА САБ:/п/

/АРХ. ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/

Последни новини и събития

31.05.2023

XXXIV-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА САБ

Предложения за решения и решения

29.05.2023

Преживяни градини

Изложба на проф. д-р арх. Писарски

17.05.2023

Дипломни проекти на студенти от ЛТУ и УАСГ

Изложба Ландшафтна архитектура