Управителен съвет

Управителният съвет на САБ представлява САБ и определя правомощията и представителната власт на отделни негови членове (вж. чл. 72 от Устава)