Управителен съвет

Управителният съвет на САБ представлява САБ и определя правомощията и представителната власт на отделни негови членове (вж. чл. 72 от Устава)

24.07.2019

Протокол решения

Заседание на УС от 18.07.2019 г.

16.07.2019

Покана към членовете на САБ

Определени са комисиите по направленията на Мандатната програма

26.06.2019

Мандатна програма

Представена за обсъждане от Управителния съвет на САБ