Участие в срещата на президентите от Регион II на МСА

12.06.2020

ИНФОРМАЦИЯ

от проф. д-р арх. Тодор Булев за
участие в среща на ръководителите на архитектурните съюзи от
Втори регион на МСА, 05.03.2020 г., гр. Будапеща, Унгария

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 05.03. т.г. взех участие в организираната от МСА среща на ръководителите на архитектурните съюзи от Втори регион на МСА. В срещата, освен представители на националните секции от Втори регион взеха участие: президентът на МСА, арх. Томас Воние (САЩ), ген. Секретар на МСА, арх. Шърбън Тиганаш (Румъния), зам.президентът на Втори регион, арх. Никос Финтикакис (Гърция), членовете на Съвета на МСА за Втори регион, арх. Йежи Прохулски (Полша) и арх. Истелианна Атанасова (България) - само на четвърта сесия, арх. Хосе Луис Кортес (Мексико), чиято кандидатура за президент на МСА е издигната от Федерацията на архитектурните съюзи на Мексико, и арх. Васим Наги, президент на UMAR (съюз на архитектите от Средиземноморието).

Срещата протече в четири сесии, след встъпителните слова на: домакините Андраш Кришан, президент на Асоциацията на унгарските архитекти, Томас Воние и Никос Финтикакис.

Първата сесия бе посветена на отчет на членовете на Съвета за Втори регион (арх. Атанасова не присъстваше и не даде отчет). Втората сесия бе посветена на Конгреса в Рио, провеждането на Генералната асамблея и обсъждането на кандидатури за ръководните органи. Обсъжданията имаха поверителен характер. В третата сесия беше изнесена информация за работата на няколко регионални сдружения на архитектурни съюзи: Балтийската асоциация (BAUA), Висшеградската четворка (V4) и UMAR: проведени уъркшопи и конкурси. Четвъртата сесия бе посветена на работата на националните секции. Тук ми се даде възможност да направя изказване, в което аз засегнах темите за „Бялата книга” за развитието на модерната архитектура в България, идеята ни за „Закон за архитектурата”, организираният от САБ паралелен конкурс за пл. „Св. Неделя” и взаимодействието ни с КАБ. По темите за Закона и за конкурса бях подготвил кратки писмени експозета, които предоставих на организаторите за включване в документите на срещата. Изразих и своето мнение за развитието на МСА като подчертах три аспекта: МСА (като изразител на новите идеи в архитектурата, развитието (през ЮНЕСКО) на сътрудничеството на МСА с международни организации на други творчески специалности (ИКСИД, ИКОГРАДА и др.), изграждането на „субрегионални” структури в регионите на МСА, като средство за доближаване до регионалните проблеми. Изказването ми бе посрещнато положително, като особен интерес бе проявен към „Бялата книга”, тъй като очевидно поставените чрез нея проблеми имат и международни измерения. С представителя на Турция, арх. Дениз Илчедай, обсъдихме възможността за организиране на дискусия у нас (най-вероятно Бургас) за замисления канал „Черно – Мраморно море” С арх. Васим Наги обсъдихме неговото предложение САБ да се включи като член на UMAR, за което всъщност имаме решение от предшестващия мандат на УС.

В 18:30 ч., деловата част на срещата приключи. След работните сесии, след кратък оглед на квартал Буда, подробно ни бе представен Градският дом на Буда, успешно реставриран и модернизиран наскоро, в който бе организиран коктейл за участниците.

Това бе първо мое участие в тези регионални срещи (тази бе третата поред, откакто съм избран за Председател на УС на САБ). Впечатлението ми е, че Втори регион на МСА води активен живот чрез своите секции и регионални сдружения. Дейността на

 

САБ, в своята обща насоченост и отделни изяви, се вписва добре в международния контекст. Регионалните срещи са важно средство за съпоставка на нашата дейност и проблеми с дейността на другите регионанални секции. Затова отчитам като свой пропуск неучастието си на срещите в Баку и Рига през 2019 г.


Следва:
1) Експозе за срещата за Закон за архитектурата;

2) Експозе за срещата за конкурса за пл. „Св. Неделя”;

3) Покана за срещата;

4) Програма на срещата.

Председател на УС на САБ
/проф. д-р арх.Тодор Булев/


Concept note approved by the UAB Board of Trustees
at a Board sitting on the 8th of October 2019,
agenda item # 3.3.6

Law on Architecture
General structure

1. Aims of the Law on Architecture.
2. The nature of architecture and the need of a Law on Architecture in Bulgaria.
3. The profession of the architect as a regulated profession. The process of doing architecture and the profession of the architect.
4. The education in architecture. Degrees, qualification, re-qualification. The role of Higher Education Institutes and othe other institutions.
5. Practicing the profession of an architect. Who has the right to practice and who controls the practice in the spheres:
    5.1. Urban development (urbanism, regional planning).
    5.2. Architecture – investment projects for buildings, housing estates, equipment and open spaces.
    5.3. Landscape architecture.
    5.4. Interior, design and synthesis of architecture with the plastic arts.
    5.5. The Science of Architecture.
    5.6. The participation of arhcitects in governing.
6. Procurement, financing and controlling the quality of architecture as an investment process.
    6.1. General stipulations: general structure of the process.
    6.2. Management in architecture.
    6.3. Procurement: competitive process and architecture competitions. Law on Public Procurement and engeneering.
    6.4. A system of а public and expert assessment.
    6.5. A system of valuation and renumeration of the architectural labour (in the area of all points # 5.1. to 5.5.)
7. Regulation of the development of the science of architecture. The science at the Institutes of Higher Education and outside of them. Establishment of a Bulgarian Academy of Architecture.
8. Copy rights in architecture (in the area of all points # 5.1. to 5.5.)
9. Achiterural non-governmental organisations. Union of Architects in Bulgaria (UAB), Camara of Architects in Bulgaria (CAB), etc. Merging UAB and CAB.
10. Linking the Law on Architecture with the overall legislation of the Republic of Bulgaria. Връзка на Закон за архитектурата със законодателството на Р България. Bylaws. Transitional and final provisions.

28.08.2019

Chair of the UAB Board of Directors,
/Prof. Dr Arch. Todor Boulev/

 


The architectural competition organized by UAB for “Sv. Nedeliya ”in Sofia
The latest document, prepared jointly by the ACE and the UIA, adopted in Barcelona, perfectly shows the conditions that a competition must meet in order to produce a good result. Unfortunately, the current practice surrounding competitions does not always correspond to these requirements.
This is also the case with the competition for the most important square in Sofia - the square with the city cathedral "St. Nedeliya”. The organization formally met all currently active requirements set out in the legislation (in our country, this is the Public Procurement Law).
One consequence was that only seven teams were allowed to participate in the competition - and only one of them was from Bulgaria! When it comes to a place, so important to the city, it is logical for this competitive approach to raise professional doubts, questions and discontent.
Responding to the collegial reaction, the UAB, despite the resistance of the Sofia Municipality, organized a parallel (alternative) competition. It was free to participate and featured 21 teams, 10 of which were teams of young architects and students. Our idea has stimulated over 20 publications in the media. A very wide range of ideas was presented. This allowed for a further formulation of the problems of the square, for a preparation of a professional analysis and for critically evaluating the "official" competition and the project that was awarded the first prize. In the end, a broader bublic discussion unfolded and public attitudes were probed, which will be useful for the inavoidable further ellaboration of the ideas about the square and for a possible future materialisation of the ideas.

2.03.2020
Chair of the UAB Board of Directors,
/Prof. Dr Arch. Todor Boulev/

 

Последни новини и събития