ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ: извънредна сесия 2020

22.04.2020

Излязоха първите програми към Национален фонд "Култура". Сред тях е и социалната подкрепа при доходи до 1000 лв. Оформена е като творческа стипендия.

КАНДИДАТСТВАНЕТО Е ОНЛАЙН ДО 30 АПРИЛ!!!

 

Кандидатстването се осъществява в посочения срок за кандидатстване чрез: онлайн системата за кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg  или чрез изпращане по поща/куриер на адрес:

Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 17, Национален фонд „Култура“ на електронен носител.

И в двата случая кандидатстването е възможно само след задължителна регистрация в електронната система за онлайн кандидатстване:
http://programs.ncf.bg/bg/programi?fbclid=IwAR1t924rEq-KJh4oyQSkETYGxBiB7mJZO3QIXZ6x5qR45zhksLNfjHCY-8s 


ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И НА ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ И НА ДРУГИ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА
Извънредна сесия 2020


Срок за кандидатсване: 21.04.2020 (00:00) - 30.04.2020 (15:00)


Допустими кандидати: Физически лица


Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведената от Министерството на здравеопазването противоепидемична мярка за преустановяване на всякакъв вид масови мероприятия територията на страната - включително културно-развлекателни, (в т.ч. театри, концерти), чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Българските творци и артисти, осъществяващи дейността си като свободни професии в областта на културата и изкуствата, ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа само ако не кандидатстват и не получават безлихвен кредит или друга финансова подкрепа на друго основание, предвидено в нормативен акт във връзка с епидемията от COVID-19. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг творци да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти, които да се реализират след отмяна на извънредното положение.

Последни новини и събития