Приложение на ГИС

10.02.2021

Образователен център Оценки и Партньорство ООД ЕИК 130918848
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@abv.bg, www.ocenki.eu

Покана
Онлайн Семинар: Приложение на Географските информационни системи (ГИС) в администрацията и управлението на ресурси. Електронно управление - изграждане на национална инфраструктура за пространствени данни.

 

Дата на провеждане: 17.02 2021, 10.00-13.15ч.
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор: доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ- София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра

Теми:
1. Специфика на ГИС – основни понятия и компоненти на ГИС.

2. Пространствени обекти и структури от данни. Преглед на използвани бази данни за ГИС. Предимно open source продукти, които могат да се прилагат успешно и за корпоративни/ WEB ГИС приложения sqlite, MySQL, PostgeSQL + POSTGIS. Вход и изход на пространствени данни. Дефиниране и задаване на координатни системи в базите данни. Файлови формати.

3. ГИС софтуер и ГИС приложения. Десктоп ГИС - инсталиране и приложение на QGIS. Работа с ArcGIS.

4. Обмен на пространствени данни между ГИС – стандарти и файлови формати.

5. Създаване на собствени ГИС приложения. Web GIS приложение - създаване на web gis - Приложение на mapserver и geoserver. WEB services. Създаване на web GIS приложение.

6. Електронно управление – изграждане на национална инфраструктура за пространствени данни.

Участниците получават: Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лектора. Видео-запис на семинара.
Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail и да платят по банков път или в брой, в офиса на „Оценки и партньорство“ ООД, София, ул. Дунав 36, ет. 1, офис 3, след телефонно обаждане.
Предварително могат да се задават въпроси на: office@ocenki.eu
Цена: 170 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, цената е 150 лв. с ДДС на участник.
Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД

Източник: Образователен център Оценки и партньорство ООД ЕИК 130918848

Последни новини и събития