Предложения за неотложни промени в Устава на САБ

18.02.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предлагам на Вашето внимание предложения за неотложни промени в Устава на САБ.

Те са преди всичко предложения в качеството ми на член на САБ и се основават на моите наблюдения от работата на САБ, особено през последните две години.

Смисълът на предложенията е:

  • Оптимизиране на организационната структура на САБ;
  • Стабилизиране на организационния живот;
  • Активизиране творческия потенциал на съюзните членове;
  • Въвеждане на нови форми на организационен живот в условията на пандемия.

 

Проф. д-р арх. Тодор Булев

 

 

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата