Обява по проект No. BG05M9OP001-2.010-0026-C01

05.09.2018

ОБЯВЯВЕН Е КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010-0026-C01 «Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социалното предприятие», както следва :

 

 

 

Пълният текст на обявата и заявлението може да изтеглите от ТУК, а форматът за автобиография от ТУК.

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата