Обръщение към 19-то ОС на КАБ

13.12.2019

До: 19-то Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ)
к.к. „Боровец"
13 и 14 декември 2019 г.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Позволете, преди всичко като Председател на УС на САБ, да Ви поздравя и да ви пожелая успешна работа на вашето 19-то Общо събрание, но наред с това да използвам настоящата ви среща, за да поставя отново на вниманието ви някои важни въпроси.

САБ и КАБ са най-представителните в национален и международен план на българските архитекти. Ето защо, членовете и на двете организации – които в много случаи са едни и същи, т.е. лица, които членуват и в двете организации, последователно, и основателно, настояват за едно устойчиво сътрудничество помежду им. Това сътрудничество – и мога да кажа „единна архитектурна политика” – трябва да се изгради с отчитане спецификата, но и многото общо между двете организации. Но не е без значение и виждането за стратегическите цели и бъдещето на САБ и КАБ.

Необходимо е от общи фрази с пожелание за единство и познатото до болка „ние сме едни и същи” (което все пак


не е точно така), да преминем към по-конкретни действия по изграждане:
* Общи инициативи и кампании на национално ниво;
* Единен календар на нашите архитектурни събития;
* Съвместни действия по издаване на архитектурна литература;
* Съгласувани действия по архитектурните конкурси;
* Съгласувани действия в ОЕСУТ;
* Съвместно разработване на юридическите аспекти на авторското право в архитектурата и др.

Заслужава внимание и сериозно обсъждане и една идея, която бе лансирана преди няколко години и коментирана отново напоследък, а именно САБ и КАБ да заживеят под един покрив, идея, която трябва да огледаме – и ако тя не е приемлива за двете организации, да я забравим. И обратно – ако приемем, че тя е полезна, да я реализираме.

Предстоят само след няколко месеца нови общи събрания на САБ и КАБ. Считам, че е добре двете ръководства да сформират контактна група, която да изготви платформа за взаимодействие между САБ и КАБ, която да се предложи на ръководствата и на вниманието на тези общи събрания.

 

Председател на УС на САБ 

проф. д-р арх.Тодор Булев

 

Последни новини и събития