На 06.06.2018 г. започна изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0026-C01

04.11.2018

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата