Интеграция на принципите на Зелената сделка в България

21.09.2023

 

Имаме удоволствието да отправим покана за участие в семинар на тема интеграция на принципите на Зелената сделка в градовете в България, който ще се проведе на 28 септември от 16 часа. Събитието ще се проведе онлайн водено от специалисти в сферата на архитектурата и градоустройството - BUSarchitektur ZT GmbH и Akaryon GmbH, базирани във Виена, Австрия. Д-р маг. арх. Лаура П. Спинадел и Петра Бусвалд ще споделят опита си в сферата на принципите на зелената сделка и прилагането им в градското планиране. Работата им е насочена в
научноизследователската и развойна дейност и образователни проекти в областта на екологичната информатика и разработването и въвеждането на пазара на сложни мултимедийни уеб приложения, занимаващи се с екологични и енергийни теми и прилагането им.
 
Ние смятаме, че за да създадем добра урбанизирана среда ни е нужно базирано на консенсус градско и регионално планиране, което да посредничи между различните нужди и възможно най-ранно включване на всички конкретни заинтересовани страни в областта - предприемачи и инвеститори, строители, граждани, администрация, политически представители, професионална общност.
За да се научим да прилагаме успешно принципите на Зелената сделка и да постигнем истински устойчива среда на обитаване, ще представим и URBAN MENUS – инструмент за обучение, дигитално участие, консултации и сътрудничество, включващ 3Д софтуер, който позволява широко включване и е ориентиран към въздействието на различни фактори в градското планиране.
За записване: Register - Greendealcheck

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ