ДОПИТВАНЕ

05.01.2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложеният тук текст е разпространен на 17.12.2022 г. сред членовете на УС и
КС на САБ.
Освен това очакваме мнения и становища от всички членове на САБ до
15.01.2023 г.

На 14.12.2022 г. почина арх. Георги Стоилов. Загубихме в негово лице изтъкнат
архитект и забележителна личност. Дейността и творческите дела на арх. Стоилов
бяха многостранни и трудно може веднага да се даде оценка. Но трябва, според
мен, да отделим като особено и най-важно дело за нашата страна и нашата
архитектурна общност, неговата роля за създаването и развитието на Съюза на
архитектите в България.
Като споделям тъгата на близките, приятелите и на всички, които през годините
общуваха с него, считам че, именно Съюзът на архитектите в България като
организация, трябва да осъществи знакови действия за запазване в нашата
професионална общност и в цялото ни общество не само на паметта за арх.
Стоилов, но и за оценяване и развитие на редица негови идеи и в сегашния, и в
бъдещия ни живот.
Ето някои предложения, които ви моля да коментирате в близките дни, за да ги
обсъдим и вземем решения на предстоящото заседание на УС:
а) наименоване на Централния дом на архитекта на името на арх. Георги Стоилов;
б) учредяване на международна архитектурна награда на името на арх. Георги
Стоилов;
в) проучване на възможностите за съхраняване и бъдещо изучаване на архива на
арх. Георги Стоилов;
г) организиране издаването на специален брой на списание „Архитектура“ (или 50
страничен блок) за арх. Георги Стоилов, в който да се отдели особено място на
лични спомени, впечатления, документални свидетелства;
д) оформяне на предложение до Столична община за наименоване на подходящо
пространство (площад, улица или друго) на името на арх. Георги Стоилов

Председател на УС на САБ: /п/

Проф. д-р арх. Тодор Булев

Последни новини и събития

31.05.2023

XXXIV-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА САБ

Предложения за решения и решения

29.05.2023

Преживяни градини

Изложба на проф. д-р арх. Писарски

17.05.2023

Дипломни проекти на студенти от ЛТУ и УАСГ

Изложба Ландшафтна архитектура