Съобщения и обяви

24.03.2018

Успешно приключи първото издание на Балканския Архитектурен Форум (БАФ)

Декларация, Приета от участниците в БАФ - София, 17 - 19 май 2018 г.

24.03.2018

Thank You Letter for Balkan Architecture Forum 2018

Благодарствено писмо от UIA за БАФ-2018

23.03.2018

Протокол от заседание на комисия със Заповед № 05 / 21.03.2018 г.

Констатира депозираните програми на кандидатите за Председател на УС на САБ

23.03.2018

Арх. Пламен Генов е кандидат за Председател на УС на САБ

Програма за управление, дeпозирана с вх. № 77/ 19.03.2018 г