Съобщения и обяви

22.07.2019

Обществена консултация: проект на Наредба №4 от 2004г.

за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи

16.07.2019

Покана към членовете на САБ

Определени са комисиите по направленията на Мандатната програма

15.07.2019

УНСС: Интелектуална собственост

Новини от областта на интелектуалната собственост

09.07.2019

Меморандум между САБ и УАСГ

Днес, 09.07.2019 г. беше подписан меморандум за сътрудничество с УАСГ