Съобщения и обяви

22.07.2019

До 9 август: "Таен клиент" на административни услуги

Възможност за включване на граждани като "таен клиент"

22.07.2019

Обществена консултация: проект на Наредба №4 от 2004г.

за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи

16.07.2019

Покана към членовете на САБ

Определени са комисиите по направленията на Мандатната програма

15.07.2019

УНСС: Интелектуална собственост

Новини от областта на интелектуалната собственост