2023 - БОДИСПЕЙС

14.12.2022

ПОКАНА ЗА АРТИСТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ИЗКУСТВАТА CANVAS

2023 - БОДИСПЕЙС

Венеция | 27 януари - 15 февруари 2023 г.

Краен срок: 23 декември 2022 г. 

 

ITSLIQUID Group, в сътрудничество с ACIT Венеция-Италианско-германска културна асоциация, има удоволствието да обяви отворената покана за BODYSPACES, първата среща на CANVAS INTERNATIONAL ART FAIR 2023, която ще се проведе във Венеция, по време на Венецианския карнавал, в Palazzo Albrizzi-Capello от 27 януари до 15 февруари 2023 г.

 

Думата "платно" е използвана за пръв път в Италия през XIV в. и се превръща в най-разпространената подложка за маслена живопис, заменяйки дървените плоскости. През вековете значението на платното се е променяло, като се започне от живописта, през фотографския и кинематографичния филм, изследването на човешкото тяло и се стигне до цифровия свят. Платното е общата основа на творците, върху която те могат да изразят себе си. Каним всички творци да споделят личните си артистични търсения чрез всякакъв вид медии - от живопис до скулптури и инсталации, от фотография до видеоарт и пърформанс на живо.

 

BODYSPACES е посветена на възприемането на нашето тяло, което е първата стъпка към присвояването на нашата идентичност. Телата са пространства за човешки експерименти, за постигане на човечност и нейното изпреварване. Съвременните тела са съставени от телесни и виртуални елементи, повлияни от физически и психически действия. Художествената работа върху хибридизацията на тялото ще създаде нова концепция за човечеството, започваща всякакъв вид възможен живот в съвременното мултикултурно общество. Каним художниците да изразят чрез своите художествени изследвания връзката между тялото и човешкия живот, отбелязвайки новите идентичности в съвременността.

 

Участието включва следните услуги

- изложбено пространство, посветено на творбите на художника

- съдействие за митнически формалности, международна доставка и местен транспорт

- съдействие за намиране на жилище

- дизайн и отпечатване на покани, плакати

- глобална и местна пресслужба, реклама, преса, банери, тотем и др.

- създаване на уебсайт на изложбата и специални прессъобщения

- монтаж и демонтаж на изложбата

- откриване на изложбите с напитки и храна

- специално интервю, публикувано на уебсайта ITSLIQUID и разпространено в нашите социални мрежи

- предоставяне на услуги за малки срещи на местата за провеждане на изложбата за поканените гости

 

Художниците, които се интересуват от участие в нашите изложби, могат да бъдат спонсорирани и подкрепяни от институции, организации, правителства и техни представители; логото на техните спонсори ще бъде включено във всички комуникации (цифрови и печатни) на събитията. 

 

Крайният срок за кандидатстване е 23 декември 2022 г. (23,59 ч. местно време)

 

Художници, фотографи, видеотворци и изпълнители са поканени да представят своите творби. За да участвате в селекцията, изпратете своите творби с автобиография/биография, няколко неподвижни изображения (за видеоарт), линк към видео/филми/пърформанси и снимки по електронна поща

на адрес director@itsliquid.com      

повече на. www.itsliquid.com

Последни новини и събития