Резултати от международен проект по програма ESPON

20.06.2014

Съюзът на архитектите в България приключи успешно договор за изпълнение на международния проект "ERGONET - Поява на мрежа от центрове за растеж в югоизточна Европа", финансиран по програма ESPON.

Целта на проекта бе да се изследва ролята на трите метрополии за териториалната кохезия в Югоизточна Европа и да способства за по-тясното партньорство между трите града.

С водещото партньорство на Университета в Букурещ (Румъния), с участието на интердисциплинарни научни екипи от Националния технически университет в Атина (Гърция) и университета "Ал Куза" в Яси (Румъния), проектът изпълни задачата да изследва в сравнителен план метрополиите на София, Атина и Букурещ, демографското им развитие, териториалното и градското развитие, транспортната осигуреност и достъпност, стимулите за конкурентоспособност на икономиката.

Проектът се реализира в периода 01/02/2012-31/03/2014 като включването на България в лицето на САБ се осъществи 9 месеца след началото.

Отпуснатият бюджет за САБ възлезе на 60.000 € (117.348 лв.), от които се усвоиха 97,99% и ще бъдат възстановени на 100% след окончателната оценка.

Предвид по-късното включване на САБ в проекта, почти нулевите пропуснати ползи, както и удължаването на срока на проекта с три месеца по искане на партньорите от Атина, работата по проекта може да се оцени като изключително успешна.

От страна на САБ работиха арх. Атанас Ковачев (координатор), Таня Петрова, арх. Костадин Попов, д-р арх. Стефан Аспарухов, арх. Мария Томасен, арх. Димитър Джоджев, Вержиния Лазарова, Иво Анев, Калоян Димитров, както и външните експерти доц. д-р арх. Минчо Ненчев и доц. д-р Нено Димов.

Двуезичната брошура 

 

Може да намерите повече информация, вкл. окончателния доклад на официалния сайт https://www.espon.eu/

 

Final Report - Main Report

Final Report - Annex I-III

Final Report - Annex IV

Final Report - Annex V-VII

Final Report - Scientific Report

Inception Report

Project specifications

 

Последни новини и събития