Проект на дневен ред за УС на САБ (29.09.2017)

25.09.2017

1. Насрочване на XXIХ-то общо събрание на САБ
2. Обсъждане и приемане на график за заседанията на УС на САБ, в които да се включи своевременно приемане на материалите, внасяни от УС и КС в предстоящото Общо събрание
3. Доклад на арх. Веселин Дуковски за изпълнение на внесеното от арх. Николай Тонев предложение по чл.30 от Устава на САБ
4. Информация за хода на търговско дело № 3157/2014 г. и решение на първоинстанционния съд № 1387/11.07.2017 г.
5. Предложение за сключване на договор за наем на творческа база „Банско“
6. Предложение за представяне на проект „НДК-София-Витоша“ от името на САБ
7. Отчет на арх.Истелианна Атанасова за участието в ХХVI конгрес и XXVII Генерална асамблея на МСА – 03-:-10 септември в Сеул, Южна Корея
8. Разни
 8.1. Обзор на получените предложения във връзка с изготвянето на „Бяла книга“ и решение за тяхната обработка и систематизиране 
 8.2.Нови членове
 8.3. Преглед на решенията от заседание на УС на САБ - 16.06.2017 г.

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ