Презентация на нови материали и иновационни методи в строителството и проектирането

15.02.2019

ДАТА: 21.02.2019г от 17.30 часа
КЪДЕ: ЗАЛА 1( 1ет) ДОМ НА АРХИТЕКТА(ул. Кракра-София)
ТЕМА: ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ И ИНОВАЦИОННИ МЕТОДИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕТО
ЛЕКТОР: ФИРМА "НЮ СОЛЮШЪНС" И АРХИТЕКТИ

Последни новини и събития

23.02.2024

Откриване на изложба 08.03.2024 г., 18 ч.

Опазване|Реставрация|Консервация

22.02.2024

Изложба„Ателие Видин“

23.02.2024 г. 17:00 ч.

20.02.2024

Зала No1 в сградата на САБ

Конкурс за идея