Опознавателна среща за проекта по ESPON

10.04.2013

Уважаеми колеги,

Съюзът на архитектите в България сключи договор за изпълнение на международния проект "GROSEE-ERGONET"- Развитие на полюси на растеж и мрежа на взаимодействие в Югоизточна Европа, финансиран по програма ESPON.

С водещото партньорство на Университета в Букурещ, Румъния, с участието на интердисциплинарни научни екипи от Националния технически университет в Атина, Гърция и университета "Ал Куза" в Яси, Румъния, проектът си поставя за задача да изследва в сравнителен план метрополиите на София, Атина и Букурещ, демографското им равитие, териториалното и градското развитие, транспортната осигуреност и достъпност, стимулите за конкурентноспособност на икономиката.

Целта на проекта е да изследва ролята на трите метрополии за териториалната кохезия в Югоизточна Европа и да способства за по-тясното партньорство между трите града.

На 20.04.2012г. (събота) от 18ч. в зала 2 на ЦДА ще се проведе среща, на която ще бъде  представен проекта по ESPON, в който САБ е партньор.

Мениджър комуникации:
арх. Костадин Попов

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ