Опознавателна среща за проекта по ESPON

10.04.2013

Уважаеми колеги,

Съюзът на архитектите в България сключи договор за изпълнение на международния проект "GROSEE-ERGONET"- Развитие на полюси на растеж и мрежа на взаимодействие в Югоизточна Европа, финансиран по програма ESPON.

С водещото партньорство на Университета в Букурещ, Румъния, с участието на интердисциплинарни научни екипи от Националния технически университет в Атина, Гърция и университета "Ал Куза" в Яси, Румъния, проектът си поставя за задача да изследва в сравнителен план метрополиите на София, Атина и Букурещ, демографското им равитие, териториалното и градското развитие, транспортната осигуреност и достъпност, стимулите за конкурентноспособност на икономиката.

Целта на проекта е да изследва ролята на трите метрополии за териториалната кохезия в Югоизточна Европа и да способства за по-тясното партньорство между трите града.

На 20.04.2012г. (събота) от 18ч. в зала 2 на ЦДА ще се проведе среща, на която ще бъде  представен проекта по ESPON, в който САБ е партньор.

Мениджър комуникации:
арх. Костадин Попов

Последни новини и събития

14.02.2020

Заседание на УС на 25.02.2020 г.

Покана и дневен ред

07.02.2020

Решения от Заседанието на 24.01.2020 г.

Протокол от работата на УС

07.02.2020

Бюлетин 01/2020

Вижте новини от света на архитектурата